ZBER, VÝKUP, ZHROMAŽĎOVANIE

V rámci poskytovania komplexných služieb pre skupinu podnikov v areáli a.s. CHEMOSVIT zabezpečujeme zber odpadov pred ich ďalším zhodnotením/zneškodnením vo vlastných zariadeniach (plasty - NsO R3; papier, obaly z papiera, železné a neželezné kovy a obaly z nich, vyradené svetelné zdroje, elektro odpad a iné tuhé a kvapalné odpady - zariadenie na zber odpadov NsO R13, D15). Oddelenie poskytuje niektoré služby aj externým organizáciám.

Kontaktná osoba: Ján SEKELY
tel.: +421 (0) 52 715 2941
mobil: +421 (0) 905419233
fax: +421 (0) 52 715 2375
e-mail: sekely.j@chemosvit.sk
 
 
© CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., 2011 | Právne informácie