VSTREKOLISOVANIE

Vyrábame rôzne technické výlisky s hmotnosťou 10 g až 23 kg. Surovinou pre výrobu výliskov sú recykláty z vlastnej produkcie, ale tiež originálne granuláty.

 1. baliace prvky pre balenie kotúčov fólií
  • zátka s priemerom 70 a 76 mm jednostranná
  • zátka s priemerom 76 mm obojstranná
  • zátka s priemerom 152 mm
  • podložka s priemerom 76 mm
  • ochranné čelo 530 x 530 mm s kolíkom priemeru 152 mm
  • ochranné čelo 530 x 530 mm s kolíkom priemeru 75 mm
  • ochranné čelo 380 x 380 mm s kolíkom priemeru 152 mm
  • ochranné čelo 380 x 380 mm s kolíkom priemeru 75 mm
 2. výlisky vyrábané v kooperácii
 3. štruktúrne ľahčené polypropylénové dosky pre výrobu nádrží, septikov, vodomerných šácht
  • 1000 x 1000 x 15 mm biela, hmotnosť 10,5 kg
  • 1000 x 1000 x 15 mm biela, hmotnosť 11,2 kg
  • 1000 x 1000 x 15 mm zelená + UV stab., hmotnosť 11,2 kg (blízka RAL 6011)
  • 1000 x 1000 x 15 mm sivá + UV stab., hmotnosť 11,2 kg (blízka RAL 7036)
  • 1000 x 1000 x 15 mm čierna, recyklát, hmotnosť 10,5 kg
  • 1000 x 1000 x 15 mm čierna, hmotnosť 11,2 kg
  • 1000 x 1000 x 20 mm biela, hmotnosť 12,7 kg
  • 1000 x 1000 x 20 mm biela, hmotnosť 13,5 kg
  • 1000 x 1000 x 20 mm čierna, recyklát, hmotnosť 12,7 kg
  • 1000 x 1000 x 20 mm čierna, hmotnosť 13,5 kg
 4.  Štandardné balenie: 50 ks dosiek na palete, zapáskované.

 5. štruktúrne ľahčený stenový prvok pre výrobu nádrží
  • 1000 x 1000 x 80 mm biely QUATRO, hmotnosť 21,5 kg
  • 1000 x 1000 x 80 mm sivý QUATRO, hmotnosť 21,5 kg - RECYKLÁT
 6.  Štandardné balenie: 15 ks stenových prvkov na palete, zapáskované.

Bližšie informácie o jednotlivých recyklátoch a výliskoch:


Referát predaja: Ing. Milan SEMANČÍK
Ing. Dušan FRKÁŇ
tel.: +421 (0) 52 715 2685
fax: +421 (0) 52 715 2375
E-mail: semancik.m@chemosvit.sk
frkan.d@chemosvit.sk
Špecialista pre spracovanie plastov: Ing. Lucia PRIADKOVÁ
tel.: +421(0)52 715 2461
E-mail: priadkova.l@chemosvit.sk
Vedúci výroby recyklátov a vstrekolisovania: Ing. Martin FIGLÁR
tel.: +421 (0) 52 715 2393
E-mail: figlar.m@chemosvit.sk
 

     
     

 
© CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., 2011 | Právne informácie