PREDSTAVENSTVO A DOZORNÁ RADAPredstavenstvo

Dozorná rada

Ján Olekšák Ladislav Jašš
predseda predstavenstva predseda dozornej rady
Július Frkáň Mária Kunajová
podpredseda predstavenstva člen dozornej rady
Ján Filip Ľubomír Brezina
člen predstavenstva člen dozornej rady


 
 
© CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., 2011 | Právne informácie