VÝROBA OBALOV

Okrem recyklácie plastov, výroby výliskov vstrekolisovaním a nakladania s odpadmi sa CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s. zaoberá aj výrobou drevených obalov (paliet, rámov, bední, ochranných čiel) pre podniky skupiny CHEMOSVIT. Obaly sú vyrábané na mieru podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov na balenie ich produktov a sú na báze dreva, preglejky a bukasu.

Kontaktná osoba: Ľubomír GOTTHARDT
tel.: +421 (0) 52 715 2401
mob.: +421905419265
e-mail: gotthardt.l@chemosvit.sk
 
 
© CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., 2011 | Právne informácie