KONTAKT

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov: oddiel: Sa, vložka číslo: 10028/P, IČO: 36448281, IČ DPH: SK2020015800

Riaditeľ: Ing. Július FRKÁŇ
Tel.: +421 (0)52 715 2554
Fax: +421 (0)52 715 2375
E-mail: frkan.j@chemosvit.sk
Obchodný úsek: Ing. Milan SEMANČÍK
Tel.: +421 (0)52 715 2685
E-mail: semancik.m@chemosvit.sk
Ing. Dušan FRKÁŇ
Tel.: +421 (0)52 715 2685
E-mail: frkan.d@chemosvit.sk

Zväčšiť mapu

  GPS súradnice: 49.056800, 20.196250

 
 
© CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., 2011 | Právne informácie